Pluis & Punk - hebben een nestje

Kies je taal

Kies je taal

Genetische & kleuren codes bij katten

Er zijn een aantal codes die je tegen zult komen als je gaat fokken met katten. We hebben genetische codes en de kleurencodes, de zgn. EMS codes en de afkortingen van rassen met hun aftekeningen. Hierbij een overzicht van wat wanneer te gebruiken en in welke hoedanigheid, wel zo handig.

 Allereerst is er de code van het ras, deze is altijd in hoofdletters. Bijv. Perzisch Langhaar is “PER”, Maine Coon is “MCO”.

Daarna volgt de kleurcode deze is in kleine letters en er zit een spatie tussen de letters van het ras en de kleur. Daarna volgt de code voor het patroon,

ook weer met een spatie tussen deze code en de kleurcode. Dan volgt de oogkleur Wanneer nodig, de staart en/of oorcode daar waar nodig.

 Voor elke kleur is er maar 1 code, ongeacht ras, dus alle zwarte katten krijgen de letter “n”, alle blauwe katten de letter “a”. Voor een Perzisch Langhaar zwart wordt dit “PER n”. De letter “s” geeft aan dat de kat zilver is, de letter “y”geeft aan dat de kat golden is. Dus een Perzisch Langhaar black silver wordt “PER ns”. Daarna komt de code voor het patroon. Dit kan een aanduiding zijn van Van, Harlekijn, bicolour, mitted, shaded, shell (=chinchilla), verschillende tabbypatronen en rasgebonden aanduidingen, zoals het colourpoint patroon. “33” is de aanduiding van colourpoint.

Dit moet altijd vermeld worden, behalve bij de Heilige Birmaan, de Siamees en de Ragdoll. Deze rassen zijn altijd colourpoint.

Met uitzondering van de Siamees Foreign White, hier is de code voor “SIA w 67”.

 Als we nog even bij de Perzisch Langhaar black silver blijven, hier hoort een tabby patroon bij, als dit mackerel is, dan wordt de volledige code: “PER ns 23”.

Als we daar dan nog de oogkleur groen aan toevoegen wordt het: “PER ns 23 64”.

 Bij colourpoints wordt ook de letter “n”gebruikt voor seal point, de kleur blauw ” a” betekent bij een colourpoint “blue point”.

 Hierna komt de code van de oogkleur. Deze moet gebruikt worden voor rassen die ingedeeld worden op verschillende oogkleur.

Bijvoorbeeld bij witte katten of de Turkse Van zijn er 3 klassen; blauwe ogen, oranje ogen en odd-eyed.

EXO = Exotic Shorthair

PER = Perzisch Langhaar

ACL = American Curl langhaar

ACS = American Curl korthaar

MCO = Maine Coon

NFO = Noorse Boskat

RAG = Ragdoll

SBI = Heilige Birmaan (Engelse ‘Sacred Birman’)

TUA = Turkse Angora

TUV = Turkse Van

ABY = Abessijn

BEN = Bengaal

BML = Burmilla

BRI = Birts Korthaar

BOS = Bombay

BUR = Burmees

CHA = Chartreux (Karthuizer)

CRX = Cornish Rex

DRX = Devon Rex

GRX = German Rex

JBT = Japanse Bobtail

KOR = Korat

MAN = Manx

MAU = Egyptische Mau

OCI = Ocicat

RUS = Rus

NEB = Nebelung

SPH = Sphynx

SOM = Somali

OSH = Oosters Korthaar

OLH = Mandarin

 

SIA = Siamees

BAL = Balinees

SIB = Siberische Kat

CYM = Cymric

SFS = Scottish Fold

SFL = Highland Fold

SRS = Selkirk Rex korthaar

SRL = Selkirk Rex langhaar

SRS (s) = Selkirk Rex korthaar straight

SRL (s) = Selkirk Rex langhaar straight

THA = Thai

SIN = Singapura

TIF = Tiffany

TON = Tonkanees

TOL = Tibetaan

Kleurcodes

De tweede code van de EMS code wordt altijd in kleine letters geschreven en er is een spatie tussen de rascode en de kleurcode.

a = blauw

b = chocolate

c = lilac

d = rood

e = creme

f = black tortie

g = blue tortie

h = chocolate tortie

j = lilac tortie

n = zwart (“n” komt van het Franse woord “noir”); seal (bij colourpoints); bruin (bij Burmees en Tonkanees); wildkleur (bij Abessijn en Somali).

o = cinnamon (sorrel bij Abessijn en Somali)

p = fawn

q = cinnamon (sorrel) tortie

r = fawn tortie

s = silver (uitsluitend volgend op de letter van de basiskleur)

t = amber, alleen bij het ras Noorse Boskat (uitsluitend volgend op de letter van de basiskleur)

w = white (mag uitsluitend bij geheel witte katten)

y = golden (uitsluitend volgend op de letter van de basiskleur)

Patrooncodes

01 = Van

02 = Harlekijn

03 = bicolour

04 = mitted – alleen van toepassing bij de Ragdoll

09 = ongespecificeerde hoeveelheid wit

11 = shaded

12 = shell ( bij Perzisch Langhaar chinchilla)

21 = ongespecificeerd tabbypatroon (bijv. bij colourpoints)

22 = tabby blotched

23 = tabby mackerel

24 = tabby spotted

25 = tabby ticked

31 = Burmees patroon

32 = Tonkanees patroon

33 = colourpoint patroon

Oogkleurcodes

61 = blauwe ogen

62 = oranje ogen

63 = odd-eyed

64 = groene ogen

65 = oogkleur Burmees

66 = oogkleur Tonkanees

67 = oogkleur colourpoint

Staartcodes

Een speciale code die alleen bij de Manx en zijn langharige vorm de Cymric van toepassing is. De aanduiding geeft de lengte van de staart aan.

51 = rumpy – geen staart

52 = rumpy riser – een klein bobbeltje aan het einde van de ruggengraat

53 = stumpy – een klein staartje niet langer dan 3 of 4 cm.

54 = longie – een gewone of bijna gewone staart.

 

Oorcodes

Voor registratiedoeleinden is het noodzakelijk dat van 2 rassen het oortype bepaald wordt.

De eerste is de American Curl, zowel lang- als korthaar, waarbij overwegend een “curled” oor voorkomt maar ook “straight” oren.

Het andere ras is de Scottish en Highland Fold, die zowel “folded” als ook “straight” oren voortbrengen.

71 = straight

72 = curled

73 = folded

Eind conclusie

Bovenstaande informatie moet het u mogelijk maken om de EMS-code van uw kat samen te stellen zonder op de stamboom te kijken.

Bijvoorbeeld een blauwe somali is dus een Som a 25 64 54 71, de kat heeft dus groene ogen en een normale staart en rechte oren. En ze is een ticked tabby.