Pluis & Punk - hebben een nestje

Kies je taal

Kies je taal

Regelementen - verantwoord fokken

De echte hobbyfokker fokt uit liefde voor zijn ras, heeft niet te veel nestjes per jaar, heeft een geregistreerde catterynaam en is lid van een raskattenvereniging.

Bij zo’n vereniging kunt u van te voren informatie aanvragen en indien nodig een klacht indienen als een fokker zijn verplichtingen niet nakomt. Wij zijn fokkerlid van de BCF in Belgie.

Als het allemaal goed gaat, besteedt de hobbyfokker tijd en zorg aan al zijn/haar katten. Zowel de katten waarmee ooit gefokt (en geshowd) werd als de katten waarmee nog steeds gefokt (en geshowd) wordt.

De katten leven in huis en met het gezin c.q. ‘personeel’.

Als het even kan hebben ze bovendien de mogelijkheid om in een kattenren of afgezette tuin buiten te zijn.

Als er kittens zijn dan moeten ze goed gesocialiseerd worden.

Wij vinden kwaliteit belangrijker dan kwantiteit. Zo ben je als fokker ook beter in staat om geïnteresseerden te selecteren op geschiktheid. Immers, zowel het raskitten als de nieuwe eigenaar moeten bij elkaar passen.
Ook vinden wij dat een fokker die te veel nestjes (lees kittens) te koop heeft, minder kritisch zal zijn bij de selectie van de kittenkopers. Immers er moet weer plaats gemaakt worden voor nieuwe nestjes in huis. De gevolgen van het minder kritisch zijn, laten zich raden.

De kittens/katten worden (buiten medeweten) van de fokker weer uit huis geplaatst of verkocht en in het gunstigste geval worden ze weer teruggebracht naar de fokker. Een gemiste kans voor het kitten.
Dit soort situaties kun je niet helemaal uitsluiten. Immers, er kan zich altijd een onvoorziene wijziging in de situatie van de kittenkoper voordoen. Maar de kans erop is wel een stuk kleiner.

Wij hebben graag dat een geïnteresseerde een aantal keren bij ons op bezoek komt om de kittens te bekijken en te zien opgroeien. Zo kun je elkaar beter leren kennen.

En zijn wij het eens geworden dan kunt u er zeker van zijn dat uw nieuwe aanwinst gezond is. Rechten en plichten en garantievoorwaarden leggen we met u vast in een contract.

Wij zullen nooit zomaar een kitten meegeven.